Na co powinienem zwrócić uwagę, gdy cysterna paruje?

1. Przed włączeniem wytwornicy pary należy zdjąć sondę zapobiegającą przepełnieniu. Po zakończeniu pracy parowca i schłodzeniu zbiornika zostanie on wyjęty z nowego zespołu.

2. Przed włączeniem wytwornicy pary należy wyjąć zatyczkę topikową na dole zaworu podmorskiego. Po zakończeniu pracy parowca i schłodzeniu korpusu zbiornika jest on przywracany z nowego zespołu.

3. Przed uruchomieniem parowca należy zdjąć maskę rurociągu odzyskiwania ropy i gazu. Po zakończeniu pracy parowca i schłodzeniu korpusu zbiornika zostanie on przywrócony z nowego zespołu.

4. Podczas pracy parowaru, przewód parowy musi być mocno przymocowany do wlotu zbiornika, aby zapobiec wyrzuceniu go ze zbiornika i spowodowaniu oparzeń.

5. Personel pracujący na parowcu musi nosić dobre wyposażenie ochrony pracy. Podczas przesuwania i mocowania rurociągu parowego należy obchodzić się z nimi delikatnie, aby uniknąć tarcia między rurociągiem a korpusem zbiornika.

6. Po zakończeniu działania wytwornicy pary zamknij zawór przewodu parowego i wyjmij przewód parowy.


Czas postu: Cze-02-2020